Шановні клієнти!

У зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України Указом ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 64/2022 від 24.02.2022 р. на всій території України починаючи з 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року було введено воєнний стан строком до 25 квітня.

Відповідно до приписів діючого законодавства України військові дії, оголошена та неоголошена війна, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи, але не обмежуючись ворожими атаками є обставинами непереборної сили (Форс-мажорними обставинами) — надзвичайними та невідворотними обставинами, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами.

З урахуванням вказаного, враховуючи об’єктивні загрози життю та здоров’ю працівників та з метою мінімізації вказаних ризиків, повідомляє усіх клієнтів ФО-П Козловська Л. С., ФО-П Коваленко О. В., ФО-П Козловський І. Ю. за укладеними договорами, про настання обставин непереборної сили (Форс-мажорних обставин), які об’єктивно  унеможливлюють належне та своєчасне виконання зобов’язань, передбачених умовами укладених договорів.